Strategi

Alstrup PR & Marketing kan bistå din virksomhed med at fastlægge strategien for din PR-indsats.

Udgangspunktet er en grundig analyse af virksomheden og den branche og de konkurrenceforhold, den fungerer under. Herved afdækker vi virksomhedens styrker og svagheder i relation til omverdenen, og finder såvel de muligheder og de risici, som en aktiv PR-indsats indebærer.

For selv om en offensiv PR-strategi godt kan være givtig for din virksomhed, så er den ikke helt risikofri. Nogle gange kan det faktisk være bedst at lægge de ambitiøse PR-planer på hylden og i stedet leve i ubemærkethed!