Varemærkestrategi

Din virksomheds varemærker rummer vigtige værdier for din virksomheds fremtid. Men det er ikke altid, at man får udnyttet sine varemærker godt nok. Og at arbejde med sin varemærkestrategi er ikke det samme som at brænde kæmpebeløb af på TV-reklamer. Men det sikrer et bedre grundlag for at gøre det.

Med den rette varemærkestrategi får din virksomhed nemlig en række klare fordele:
Prioriteret brug af varemærker
Mere optimal brug af ressourcerne
Klare beslutningslinier for virksomhedens medarbejdere
Konsistens i virksomhedens aktiviteter

Alstrup PR & Marketing har stor erfaring i at arbejde med varemærkestrategiske spørgsmål. Dette vil typisk blive gennemført som et projekt, der tager udgangspunkt i en kortlægning af din virksomheds portefølje af varemærker. Disse bliver analyseret for styrker, svagheder og muligheder i relation til konkurrenterne, og med baggrund heri udvikles den varemærkestruktur og det værdisæt, som fremtidige marketingaktiviteter kan tage afsæt i.