Salgsværktøjer

Mange virksomheder er naturligt nok salgsorienterede og indretter sig derefter. Hele organisationen er eksempelvis bygget op med salgsafdelingen som det centrale omdrejningspunkt. Der kan derfor pludselig opstå behov for at trække på en mere specialiseret marketingkompetence, end den man ellers råder over.

Her kommer Alstrup PR & Marketing ind i billedet. Vi kan tilbyde målrettet support i kortere eller længere perioder til at bistå din virksomhed med udvikling af forskellige salgsværktøjer som f.eks.:

Brochurer
Kataloger
Skilte
Udstillingsmateriale
Salgsbreve og direct mails

Salgsværktøjer er ikke nødvendigvis masseproducerede. De kan også være individuelle, og her kan Alstrup PR & Marketing lave den fængslende præsentation, hvor effekterne er velvalgte og afbalancerede. Derved sikres den rette effekt og forståelse hos modtagerne, og præsentationen bliver et godt arbejdsværktøj for virksomhedens medarbejdere.

Mange gange kan man stå overfor en kompleks problemstilling, der kan være svær at formidle. Alstrup PR & Marketing har stor erfaring i at opbygge en grafisk model eller fremstilling, der sikrer, at budskabet går igennem.