Projektledelse

Nogle opgaver og projekter kan være så store, at de ikke kan løses, hvis “den daglige butik” også skal passes. Tilknytningen af en projektleder på ad hoc-basis kan være en god og effektiv løsning.

Alstrup PR & Marketing kan her levere en erfaren ressource, der kan koncentrere sig om at gennemføre projektet.

Blandt de typer af projekter, hvor Alstrup PR & Marketing kan fungere som projektleder, er f.eks.:

Kommunikationsudvikling
Harmoniseringsprojekter
Tværnationale marketingprojekter
Tværfaglige projekter mellem f.eks. marketing, indkøb og produktion
Processer og forretningsgange
Produktudvikling